Fakturačné a korešpondenčné údaje

Rek Film s.r.o.
Kalinčiaková 15
831 04 Bratislava

IČO: 35 820 811
IČ DPH: SK 2021592749
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2627762286/1100
IBAN: SK4511000000002627762286
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 24975/B

Kontakt